• HORARI
 • De Dilluns a Divendres
  Matins:9:00 a 13:30h
  Tardes:15:00 a 19:00h

 • Ctra C-1412 Barcelona-Andorra, 25753 Sanaüja (Lleida)
  T: 973476033

 • HORARI
 • De Dilluns a Divendres
  Matins:9:00 a 13:30h
  Tardes:15:00 a 19:00h

 • Ctra C-1412 Barcelona-Andorra, 25753 Sanaüja (Lleida, Espanya)
  T: 973476033

POLÍTICA DE PRIVACITAT I XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que estableixen la normativa vigent i aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) o General Data Protection Regulation (GDPR) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), JOAN SOLSONA RIERA informa els usuaris que ha creat un perfil en la xarxa social Facebook amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de JOAN SOLSONA RIERA:
- CIF: 43716316D
- ADREÇA: Ctra C-1412 Barcelona-Andorra, Sanaüja 25753, Lleida (Espanya)
- ADREÇA ELECTRÒNICA: Per posar-vos en contacte per correu electrònic, feu-ho a través del formulari de contacte.
- DOMINI: http://tallerssolsona.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social, ha decidit unir-se a la pàgina creada per JOAN SOLSONA RIERA i té interès en la informació que es publiciti a la xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, i també configurar el seu perfil per garantir-ne la privacitat.

JOAN SOLSONA RIERA té accés i tracta la informació pública de l’usuari (especialment, el nom de contacte). Aquestes dades només s’utilitzen en la xarxa social mateixa. No s’incorporen a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dels quals disposeu i que es poden exercir davant JOAN SOLSONA RIERA, d’acord amb l’RGPD, heu de tenir en compte els matisos següents:

- Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que se n’hagi fet o se’n faci, i també de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions fetes o previstes de les dades mateixes.
- Dret de rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que són inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que estigui sota el control de JOAN SOLSONA RIERA; per exemple, eliminar comentaris publicats a la pàgina mateixa i imatges o continguts web en què constin dades de caràcter personal de l’usuari.
- Dret a la limitació de tractament: És el dret a què es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
- Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu a l’RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació de les dades mateixes, en temps i forma.
- Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari ha facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
- Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les dades de caràcter personal o que cessi el tractament d’aquestes dades per part de JOAN SOLSONA RIERA.

JOAN SOLSONA RIERA farà les actuacions següents:
- Accés a la informació pública del perfil.
- Publicació en el perfil de l’usuari de tota la informació ja publicada a la pàgina de JOAN SOLSONA RIERA.
- Enviament de missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
- Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que li deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les connexions: per a això, ha d’accedir a la configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina de JOAN SOLSONA RIERA, pot publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels continguts mateixos, tenir-ne els drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc., que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o transgredeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, JOAN SOLSONA RIERA es reserva el dret a retirar-ne immediatament el contingut, i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

JOAN SOLSONA RIERA no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix n’és el principal responsable de la privacitat.

Les imatges que es publiquin a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de JOAN SOLSONA RIERA, però sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

JOAN SOLSONA RIERA es reserva el dret a fer concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la pàgina. Cadascuna de les bases, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la xarxa social, es publicaran a la xarxa social mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb les altres normes que li siguin aplicables.

La xarxa social no patrocina, avala, administra ni està associada, de cap manera, a cap de les nostres promocions.

Publicitat

JOAN SOLSONA RIERA utilitzarà la xarxa social per publicitar els seus productes i serveis; en tot cas, si decideix tractar les vostres dades de contacte per fer accions directes de prospecció comercial, serà sempre d’acord amb les exigències legals de l’RGPD i de la LSSI-CE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de JOAN SOLSONA RIERA perquè també ells puguin gaudir de les promocions o perquè estiguin informats de l’activitat.

A continuació us mostrem l’enllaç a la política de privacitat de la xarxa social:
- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation